Lone Wolf Logo Studnice vědomostí - Seznam knížek

Studnice vědomostí

Studnie vědomostí

Zpět do Menu

 

Gamebooky od Joe Devera

Kai série (zrod legendy):

Útěk ze tmy (Flight from the Dark, česky 1992; obaly:původní, alternativní 1, alternativní 2) - Po stoletích vítězství a převahy nad Temnými pány jsou rytíři Kai zrazeni zrádcem Vonotarem. Jen jediný mladý zasvěcený učeň přežil masakr, Kai jménem Silent Wolf. Přejmenoval se na Lone Wolf a podnikl dlouhou cestu, aby varoval krále před hrozícím nebezpečím, kterému budou muset královské armády čelit bez rytířů Kai, kteří by je vedli. Statečně se postavil mnoha různým nebezpečím a dokázal se dostat do hlavního města, kde krále varoval jen proto, aby se vzápětí dozvěděl, že se musí vydat do Durenoru. Pouze jen v Durenoru totiž může najít naději, protože je tam uschován Sommerswerd, jediná zbraň schopná porazit Temné pány.


Oheň na vodě (Fire on the Water, česky 1993; obaly:původní, alternativní) - Lone Wolfova cesta do Durenoru začala pohromou. Ještě předtím než vůbec vyrazil na cestu, byl opornými Vonotarovými vrahy zavražděn první důstojník na lodi, kterou měl plout. I přesto ale loď vyplula na moře, ale vzápětí se stalo neštěstí, které zapříčinilo její potopení do chladných vln rozbouřeného moře. Lone Wolfovi se podařilo jen tak tak uniknout a dostal se do Port Baxu, kde narazil na mnoho dalších Vonotarových vrahů. Ve městě se mu podařilo kontaktovat sommlendinského velvyslance Durenoru, lorda-poručíka Rhygara. Společně se vydali směrem k Hammerdalu, hlavnímu městu Durenoru, ale byli přepadeni Helghastem. Rhygar to bohužel nepřežil. V Hammerdalu Lone Wolf získal Sommerswerd a byla mu přislíbena pomoc Durenoru. Ale skoro ihned po vyplutí narazili na obrovskou bitevní flotilu oživlých mrtvol, která byla poslána Vonotarem. Flotila smrti byla po lítém boji poražena a vojákům Durenoru se podařilo doplout až do Holmského zálivu. Lone Wolf použil Sommerswerd a poslal Temného pána Zagarnu do království Smrti a durenorští spojenci pomohli Sommlendingům zažehnat obležení okolo Holmgardu.


Kaltské jeskyně (The Caverns of Kalte, česky 1993; obaly:původní, alternativní, US) - Uplynul skoro rok. Lone Wolf zdokonaloval své disciplíny, zatímco se pro něj rodil nový úkol. Zrádce Vonotar ovládl Ledové barbary daleko na severu. Lone Wolf je poslán, aby Vonotara přivedl a předal ho spravedlnosti. Pomocí Loi-Kymara, kterého osvobodí z vězení v hlubinách Kaltských jeskyní, se mu podaří uspět a Lone Wolf sám je odpovědný za poslání zrádce do vyhnanství v hlubinách Daziarnu.Rokle zkázy (The Chasm of Doom, česky 1994; obaly:původní, alternativní, US) - Lone Wolf byl poslán do Ruanonu, aby vyšetřil záhadné mizení zásilek zlata a jednotek nejlepších královských vojáků. Aby byl zajištěn úspěch jeho mise, byl mu předáno velení nad 50 vojáky Pohraniční jízdní hlídky. S nalezením ztracených vojáků se mu ale podařilo odhalit mnohem ďábelštější plán. Vassagonský šlechtický odpadlík se totiž snažil přivést k životu Vashnu, nejmocnějšího z Temných pánů, Lone Wolfovi se ale podařilo zmařit jeho plány a během toho získal artefakt naplněný zlou mocí, Vashnovu dýku.


Stín na písku (Shadow on the Sand, česky 1994; obaly:původní, alternativní,US) - Krátce po událostech v Maakengorgu a pokusu o znovuoživení Vashny je Lone Wolf poslán do Vassagonie, aby se tam pokusil vyjednat mír. Místo toho ale objevil, že nový vládce města je spolčený s Temnými pány. Podařil se mu útěk ze spárů nového vládce a Temného pána Haakona a zjistil, že Kniha Magnakai, velký svazek obsahující učení všech rytířů Kai, je v jeho držení. S knihou Magnakai by Lone Wolf mohl pokračovat ve svém prohlubování svých Kai dovedností, rozšířit je a pak by mohl dosáhnout úrovně schopností Velmistrů Kai a tím zajistit i znovuobnovení svatého řádu. S pomocí Benedona, kouzelníka Křišťálové hvězdy se mu podařilo dostat se přímo do ukryté oblasti uprostřed pouště, kam Haakon uprchl. Lone Wolf se mu postavil, nakonec ho porazil ve velké bitvě a s úspěchem se mu podařilo získat ztracenou Knihu.Magnakai série (hledání Kamenů vědění):

Království děsu (The Kingdoms of Terror, česky 1994; obaly:původní, alternativní) - Po několika letech usilovných studií Lone Wolf zjistil, že Kniha Magnakai je natolik zničená, že se je schopen naučit z ní jen několik schopností potřebných k dosažení titulu Velmistra. Rozhodl se tedy podstoupit stejnou cestu, jakou kdysi uskutečnil první Velmistr řádu Kai, legendární Sun Eagle. Díky několika vodítkům obsažených v Knize pochopil, že musí najít Kameny vědění, kameny, které umožní přenést vědění v nich obsažené přímo do jeho mysli. S těmito znalostmi se vypravil do města Varetta. Cestou narazil na zlotřilého šlechtice jménem Roark, padoucha, kterým se mohl stát, pokud by se jeho osud vyvíjel jinak. Také podal pomocnou ruku Gwynianovi, mudrcovi, který mu poté umožnil nalezení prvního ze sedmi Kamenů vědění.


Hrad smrti (Castle Death, česky 1994; obaly:původní, alternativní) - Lone Wolfova další cesta míří do Dessi ke Starším Magi. Tam je totiž uvnitř starobylé pevnosti plné temného zla ukryt druhý Kámen vědění. Lone Wolf čelí zlému Zahdovi, který ho sleduje od té doby, co prvně vstoupil do pevnosti i poté, co se ztratí v ďábelském bludišti a nakonec se utká s temným čarodějem tváří v tváří v lítém souboji. Po získáním druhého Kamene, Kamene vědění z Herdosu, se Lone Wolf dozví, že on sám je postavou z dávného proroctví Starších Magi, na kterou oni dlouho čekali. Ti pak souhlasí s tím, že ho poučí o jejich historii a o dalších věcech, které by už dávno věděl, kdyby ještě byli Velmistři Kai naživu.


Džungle hrůzy (Jungle of Horrors, česky 1994; obaly:původní, alternativní) - Lone Wolf a jeho vakerský přítel, Paido, jsou vysláni, aby přinesli třetí Kámen vědění. Ten se nalézá uprostřed zlověstného Danargu. Je známý jako Kámen vědění z Ohrida a je schován uvnitř starého chrámu. Lone Wolf se vydává k téhle odporné nekonečné bažině, kde jsou pohřbeny zbytky armády Agarashe Prokletého. Cestou naráží na známky aktivity Temných pánů, kteří se znovu začínají v Magnamundu nebezpečně rozpínat. Po několika letech občanské války, která se rozpoutala v Darklandu po smrti Haakona, totiž nyní usedl na trůn nový pán a vládce - Gnaag, Temný pán z Mozgoaru a Temní pánové teď prahnou po pomstě. Lone Wolfovi se podaří Kámen vědění získat a spolu s ním i další vědomosti, ale na cestě zpátky je Paido zajmut Temnými pány.


Kotel strachu (Cauldron of Fear, česky 1995; obaly:původní, alternativní) - Lone Wolf odjíždí, aby získal Kámen vědění z Tahou a s ním mu jede pomoci i jeho přítel Benedon. Temní pánové pochodují skrze Magnamund a ve chvíli, kdy Lone Wolf dorazí do města jsou již jejich armády připraveny k obléhání města. Lone Wolf vstoupí do podzemí pod Tahou, kde se rozkládá staré opuštěné město. Tam najde Kámen vědění a vrátí se na povrch do již zuřící bitvy. Lone Wolf se postaví zákeřnému Zakhanovi z Vassagonie, který má ve své moci strašlivou Kouli smrti. Jeho porážka Kimaha znamená zlomový bod v celé bitvě a armáda Temnoty se bez svého vůdce rozprchne do všech stran. Přesto, přeze všechno však ještě není vyhráno. Temný hlas z nebes patřící Lordu Gnaagovi totiž odhalí Lone Wolfovi hořkou pravdu o zbývajících Kamenech. Má je totiž sám Gnaag a chystá se je zničit.


Torgarské kobky (Dungeons of Torgar, česky 1995; obaly:původní, alternativní) - Lone Wolf zjistí, že zbývající Kameny vědění jsou ukryty v Torgaru. V převleku za erujského stopaře cestuje do Eru, kde se přidá k armádám Lencie a Eru, které mají namířeno na sever. Během jeho cesty se ale stanou některé události, které ovlivní jeho rozhodování. Zatímco cestuje, na severu se vede bitva mezi spojeneckými silami a armádou Drakkarimů. Na jiném místě se také Roark, podlý muž, uctívající démony, snaží vyvolat Pána démonů, což se mu nakonec povede, ale stojí ho to jeho život. Lone Wolf se dostává do Torgaru, ale zjistí, že je obléhán nepřáteli. V temných kobkách, do kterých sestoupí nalezne Paida, jeho starého přítele a spolu se vydají hledat poslední Kameny vědění. Jakmile se k nim přiblíží, Lone Wolfovi se sice podaří jeden sebrat, ale předtím než stačí vzít ještě ty ostatní, objeví se Temný pán Gnaag a odhalí svou past. Pošle Lone Wolfa do Brány stínů, spolu s dalšími dvěma Kameny vědění a transporuje je do Daziarnu, nejvzdálenějšího místa, které si umí Lone Wolf představit a odkud se nikdo nikdy nevrátil!


Zajatci času (Prisoners of Time, česky 1996; obaly:původní, alternativní, US) - Lone Wolf se sice nachází v Daziarnu, ale stále ještě má naději. S pomocí spřízněného Vševidce a další božské bytosti známé jako Serocca se mu podaří najít cestu zpět. Na cestě zpátky si uvědomí, že události, které se dějí tady jsou odrazem toho, co se děje v Magnamundu. A on tvoří těžiště, na kterém závisí veškerá rovnováha! Podaří se mu získat ještě jeden Kámen vědění a postaví se nepříteli obyvatel Daziarnu, Pánovi Chaosu, v souboji. Po jeho zničení pokračuje ve svém úkolu, podaří se mu najít i poslední Kámen vědění a Bránu stínů, kterou může Daziarn opustit. Tam mu cestu zkříží další nepřítel, ale není to nikdo jiný než zrádce Vonotar. Po urputné boji s Vonotarem, který se odehrává téměř na pomezí brány, se Lone Wolfovi podaří zvítězit, získat poslední Kámen vědění a opustit Daziarn.


Páni temnot (Masters of Darkness, česky 1996; obaly:původní, alternativní, US) - Lone Wolf se objeví v Toranu mezi svými přáteli, mistrem magické gildy Benedonem a Starším Magi Rimoou. Dozvídá se, že zatímco tu nebyl, podařilo se Temným pánům znovu zvrátit průběh války na jejich stranu. Jediná šance na vítězství je, že se Lone Wolf pokusí zničit stroj, který dovoluje Temným pánům volně využívat své síly i když nejsou ve své zemi, v Darklandu. Právě jeho zničení zahubí všechny Temné pány naráz. Lone Wolf přijme tento nelehký úkol a vydává se do Aarnaku. Tam se setká s Pánem otroků, který mu obstará přestrojení a vysvětlí mu, jak se dostat nepozorovaně do Helgedadu. Po všech útrapách Lone Wolf stane před Věží zatracení, kde je pekelný stroj ukryt a uvnitř se setká s Gnaagem. Po nesmírně vyčerpávajícím boji Lone Wolf nakonec Gnaaga porazí, zničí odporný stroj a tím zahubí všechny ostatní Temné pány.GrandMaster Kai série (vzestup Nového řádu):

Prokletí z Ruelu (The Plague Lords of Ruel, česky 1996; obaly:původní) - Naar usiluje o pomstu za zničení jeho Temných pánů. Prostřednictvím cenerských druidů plánuje vypustit do ovzduší nemoc, která by smetla z Magnamundu všechen život. Lone Wolf je poslán, aby to zastavil. Úspěšně se mu podaří proniknout do cenerské pevnosti a tam se setká s Arcidruidem Cadakem. Lone Wolfovi se podaří uniknout z Arcidruidových nástrah, zničí smrtelný virus a unikne.


Zajatec Kaagu (Captives of Kaag, česky 1997; obaly:původní) - Benedon byl zajat. Lone Wolf je poslán, aby svého přítele osvobodil, a tak zabránil Nadziranimům získat tajemství levoruké magie a tím také, aby se stali ještě silnějšími. Lone Wolf svého přítele najde, ale přitom zjistí, že spiknutí je mnohem větší než si myslel. Hlavním důvodem Benedonova únosu není totiž získání jeho magické síly, ale pouze vlákání Lone Wolfa do připravené pasti. Čeká tu na něj Arcidruid Cadak a s ním i nestvůra, které se, jak druid doufá, podaří Lone Wolfa porazit. Lone Wolf ale zvítězí a unikne z Kaagu společně s Benedonem.


Křížová výprava (Darke Crusade, česky 1998; obaly:původní) - Lone Wolf se vydává zhatit plány drakkarimů, kteří hledají Kámen zkázy z Darke, drahokam, jehož síla by jim umožnila zahnat Lenciány, kteří bojují o svou domovinu. Lone Wolf bohužel nedorazí včas, a proto neuspěje, ale pak se mu podaří se dostat do města Darke, kde Kámen zničí a ukončí tak drakkarimskou nadvládu nad zemí.Vashnův odkaz (The Legacy of Vashna, česky nevyšlo) - Temné tajemství obklopuje jezero Vorndarol a Maakengorge. Lone Wolf cestuje do Palmyrionu, aby vyšetřil podivné události, které se dějí v této oblasti. Objeví tu znovu Arcidruida Cadaka, který se snaží přivést zpět na svět Temného pána Vashnu, pomocí Hole smrti, kterou zhotovil Naar a s pomocí Shamath, Paní démonů. Lone Wolf bojuje s druidem a použije Hůl k tomu, aby uzavřel portál vedoucí do Roviny Temnoty, která by jinak prošla skrz a Temného pána oživila. Následný mohutný vír, který vznikne zničením portálu začne všechny věci vtahovat dovnitř a ničit je, všechny, kromě jediné.


Rytíř smrti (The Deathlord of Ixia, česky nevyšlo) - Hůl smrti odolala ničivému víru a dopadla do Ixie, domova Rytíře smrti, dávného velitele tak mocného, že i Temní pánové se ho báli vyrušovat. Není nutné dlouho přemýšlet, aby bylo jasné, jak velké zlo bylo s pomocí Hole smrti vypuštěno na svět. Lone Wolf vstoupí do Ixie, postaví se Rytíři smrti a zničí jak jeho, tak i Hůl smrti. Právě tam, poté co pošle jeho duši do horoucích pekel, odhalí děsivý záměr, který stojí za všemi zlými věcmi, které se v poslední době stávaly. Cílem, který mu téměř vyrazil dech, když se ho dozvěděl, je totiž zničení celého Nového řádu Kai, který Lone Wolf založil. A právě teď ho temné bytosti mají tam, kde ho mít chtějí - daleko od jeho domoviny, daleko od jeho kláštera. Zatímco je pryč, je klášter Kai napaden.


Úsvit draků (The Dawn of the Dragons, česky nevyšlo) - Lone Wolf cestuje přes celý Magnamund a doufá přitom, že stihne ke klášteru dorazit včas, aby se mu ho podařilo ubránit před zničením nestvůrami podobnými drakům. Během cesty mu mudrc Gwynian předá kámen, který mu umožní zničit portál, kterým Naar posílá do Magnamundu své stvůry, aby dobyl klášter. Když Lone Wolf dorazí k branám kláštera, podaří se mu odrazit hlavní útok a hned poté se vydá k bráně, kterou Naar posílá své zlé přisluhovače. Jakmile tam dorazí, zjistí, že Naarovi se podařilo vytvořit nové bojovníky, draky, kteří jsou právě teď na cestě do Sommerlundu. Lone Wolf jen tak tak unikne z jejich pařátů a zničí bránu právě ve chvíli, kdy skrze ní draci prolétají, a tím zničí i je, výbuchem temného portálu.


Vlastní stín (Wolf's Bane, česky nevyšlo) - Bytost, která je k nerozeznání od Lone Wolfa, běsní v sommlendinském kraji. Lone Wolf pronásleduje tuhle stvůru až do samotné Roviny Temnoty. Tam narazí na Naara, který má v držení Měsíční kámen, artefakt nesmírné síly takové, že s jeho pomocí je Naar schopen otevřít Brány stínů. S pomocí bytosti, která je mu známá jako Alyss se mu podaří z Roviny Temnoty uniknout, ale Lone Wolf Allys slíbí, že se vrátí a že se pokusí získat Měsíční kámen.


Naarova kletba (The Curse of Naar, česky nevyšlo) - Lone Wolf znovu cestuje do Roviny Temnoty. Uvnitř se setká s mnoha různými temnými bytostmi včetně Zantaze, boha Drakkarimů, boha draků a dokonce znovu i s Shamath, Paní démonů. Také se setká s mnoha nepřáteli a přáteli, které si vytvořil v Magnamundu a kteří mu zkřížili cestu, například s Paidem, Cadakem a mnoha dalšími. Nakonec nalezne Měsíční kámen a utká se o něj v souboji s Naarovým nejlepším bojovníkem, Kekataagem Mstitelem, uprostřed hlavního trůního sálu Zla. Vyhraje nejtěžší souboj svého života, osvobodí Allys, získá Měsíční kámen a unikne ještě jednou do spásných končin Magnamundu.Nový řád Kai (Vůdcovská léta - Lone Wolf jako učitel):

Cesta Měsíčního kamene (The Voyage of the Moonstone, česky nevyšlo) - Lone Wolf se navrátil s Měsíčním kamenem jako Nejvyšší Velmistr Kai, což znamenalo přínos v podobě mnoha nových schopností a zajistilo to řádu rytířů Kai blahobyt a prosperitu na mnoho dalších let. Nicméně, Měsíční kámen narušuje svou přítomností rovnováhu věcí a jakmile si to Lone Wolf uvědomí, pochopí, že se ho musí co nejdříve zbavit. Vyšle tedy jednoho Velmistra Kai, nejslibnějšího a nejnadanějšího z Nového řádu Kai, aby ho donesl a vrátil do rukou Shianti, kteří ho stvořili. (jelikož Velmistrovo jméno v tomto cyklu může být různé, říkejme mu třeba Sun Star, po celou dobu této historie, neboť to je jméno hvězdy, která na nočním nebi září nejjasněji). Velmistr se tedy vydá na cestu, na které narazí na množství překážek a mimo jiné se setká s překrásnou dědičkou trůnu jménem Oriah. Jejím údělem je vdát se za pána Ghol Tabrasu, z čehož je velmi nešťastná. Poté co porazí několik přívrženců Temnoty dorazí Velmistr do Dessi.


Piráti Shadaku (The Buccaneers of Shadaki, česky nevyšlo) - Sun Star, Velmistr, pokračuje dál na své cestě. Znovu potká Oriah, která utekla z Ghol Tarasu, ale musí ji nechat jejímu osudu. Narazí také na temnou sektu uctívající Naara, která působí mezi kmeny Shadaků. V Caenu pozná stříbrotepce jménem Melchor, který ho pověří několika úkoly mezi kmeny, po jejichž splnění mu řekne o národech na jihu Jižního Magnamundu. Cestuje tedy až na ostrov Lorn, kde se konečně setkává s Shianty, jimž vrátí Měsíční kámen a dokončí tak svůj úkol.


Hrdina půlnoci (Mydnight's Hero, česky nevyšlo) - Král Siyenu byl zavražděn. Sun Star je poslán, aby našel prince Karvase, jediného následovníka trůnu bohatého a mocného království, který ale žije ve vyhnanství na dalekém Sheasu - 'Ostrově ztracených hrdinů' - ve městě zvaném Mydnight. V jeho nepřítomnosti si na trůn dělá nároky zákeřný baron Sadanzo a jeho přívrženci a Sun Star tak má pouhých 50 dní na to, aby dorazil s princem zpátky a překazil baronovy plány. S pomocí Lorda Zinaira, Staršího Magi a kouzelníka Křišťálové hvězdy (který se ukáže být Melchorovým bratrem) se Sun Starovi podaří Karvase najít. Acraban, dříve zmíněný kouzelník, nabourá svou loď plovoucí vzduchem a tak Sun Star a Karvas musí projít Bhanarem a vystavit se tak zlovůli Sejanoze. Poté se střetnou se Sadanzovými vrahy a nakonec dorazí do hlavního města, svrhnou mocichtivého barona a následně je Karvas korunován králem.


Runová válka (Rune War, česky nevyšlo) - Nový vládce Eldenory, Lord Vandyan, objevil tajemství runové magie, kterou kdysi používal Agarash Prokletý, když si podmaňoval Magnamund. S jejich pomocí vyvolává nejrůznější síly Temnoty a jen málo již mu chybí ke vzkříšení dávno zašlé slávy zla přímo uprostřed Stornlandu. Tomu Lone Wolf nehodlá jen tak přihlížet a proto shromáždí své věrné a zahájí křížovou výpravu proti silám Eldenory a rytíři Kai se vypraví do Varetty. Lone Wolf se ale obává, že i když jeho armáda temné hordy rozdrtí, Temnota přesto vyhraje, pokud se spolu s jejími přívrženci nezničí i jejich zdroj. Proto vysílá Sun Stara, aby pronikl do Valdyanovy pevnosti a zničil Runové kameny, které jsou toho všeho příčinou. Sun Star tedy vstupuje do pevnosti nepřítele a tam zničí kameny, čímž ukončí nejen obléhání, ale i hrozbu Eldenorského království.


Cesta vlka (Trail of the Wolf, česky nevyšlo) - Zorkaan Požírač duší je jedním ze zplozenců Temnoty, kteří byli vyvoláni pomocí Runových kamenů během Runové války. Místo toho, aby byl zničen spolu s ostatními zplozenci, když byly síly Temnoty rozdrceny, se Zorkaanovi podařilo uniknout před zničením. Toho pohotově využil Naar a použil ho k tomu, aby unesl Lone Wolfa a uvěznil ho ve své pevnosti Gaxad Helkona na okraji Darklandu. Sun Star a Benedon plánují získat Lone Wolfa zpět. Sun Star se vydává do Darklandu, nalézá Lone Wolfa a pouští se do boje se Zorkaanem, který je ale příliš mocný a hrozí, že ho porazí. Lone Wolfovi se naštěstí podaří obnovit dost sil na to, aby svému Velmistrovi pomohl a nestvůru zničí. Pak oba dva uniknou a přivolají Benedonovu létající loď, která je dostane pryč.


Pád Krvavé hory (The Fall of Blood Mountain, česky nevyšlo) - Po staletí byl Stom'Zaa, jeden z Agarashových velitelů uvězněn hluboko v žulovém vězení po horami Bor. Nyní však byla tato krvelačná bestie nešťastnou náhodou osvobozena a její hlad a pomsta nezná hranic. S pomocí svých ničemných přisluhovačů začíná spřádat svůj hanebný plán na zničení krále Ryvina a jeho drodarinských trpaslíků. Sun Star je poslán, aby tuto bytost zničil. Putuje hluboko do nitra hory, kde vybojuje mnoho bojů proti Agarashovým zplozencům a s malou pomocí, bestii zničí.


Vampírium (Vampirium, česky nevyšlo) - Agarashův spár je mocná magická hůl, kterou Agarash Prokletý použil během jeho ovládnutí Magnamundu. Legenda říká, že byl navždy ztracen v rozvalinách pevnosti Naaros, ale nyní se znovu objevil a míří do rukou tyrana Sejanoze, 3000 let staré bytosti, která je nesmrtelná. Sejanoz obětoval svou duši za moc a nesmrtelnost a s touto zbraní se stane téměř neporazitelným - a to se nesmí stát. Spojenci, Starší Magi mají moc a prostředky k tomu, aby prokletý spár zničili, ale nejdříve ho musí získat. Sun Star je vyslán zabránit tomu, aby se Agarashův spár vůbec dostal k Sejanozovi. Nakonec se Sun Starovi podaří jej po několika pokusech získat a uniká pronásledovatelům až na Bhanarské hranice, kde na něj však čeká Sejanoz. Musí se tedy nesmrtelné bytosti postavit v boji. Zjišťuje, že Sejanoz se bojí ohně, proto ho Velmistr použije proti němu, aby Temného bojovníka porazil, ale jen dočasně, neboť Sejanoz se vzpamatuje brzy. Nicméně to Sun Starovi poskytne dostatek času k tomu, aby překročil hranici a dostal se do bezpečí.


Sejanozova temná touha (The Hunger of Sejanoz, česky nevyšlo) - Návštěva skvostného dvora císaře Xo-lina je přerušena zprávami o útoku na starobylý císařův palác v Pensei. Zákeřný tyran Sejanoz z Bhanaru, který se nepoučil vývojem událostí, tím začal invazi do přilehlých zemí. Jak se tyran žene přes jeho hranice je Xo-lin donucen uprchnout a hledat spásu v dalekém městě Tazhan. Sun Star doprovází císařskou rodinu pryč, zatímco se mu v patách žene Sejanoz a jeho armáda. Během invaze se Velmistr dozví, že jediný způsob jak Sejanoze zabít je zasáhnout tyrana Šípem vykoupení. Zvláštním způsobem se mu ho podaří získat (čemuž se nedá říkat jinak než intervence ze strany boha Kai), znovu se s tyranem utká, ale tentokrát ho již zničí.Svět Lone Wolfa - Příběhy Grey Stara
(Joe Dever společně s Ianem Pagem)

Čaroděj Grey Star (Grey Star the Wizard, česky nevyšlo; obaly:US) - Král a čaroděj Shasarak je připraven dobýt Jižní Magnamund. Shianti, kteří tomu chtějí zabránit, vysílají Grey Stara, doufaje, že tyrana porazí, aby znovuzískal Měsíční kámen, prastarý kámen moci, který Shianti kdysi vytvořili a do něhož přenesli všechno své vědění. Grey Star nejprve cestuje do Suhnu, kde se setkává s Tanith a Shanem. Společně hledají Kundi, bytosti, které Grey Starovi mohou prozradit, kde nachází Bránu stínů, ve které lze Měsíční kámen nalézt. Cestu jim však zkříží Shadakové a dojde k boji, ve kterém je Tanith zajata démonickou nestvůrou, která si říká Kleasa a Shan je zabit. Grey Star pak musí bojovat s hrůzami a přeludy obra Mantize a nakonec se mu podaří najít Kundi.


Zakázáné město (The Forbidden City, česky nevyšlo) - Grey Star se dozví, jak se dostat do Daziarnu. Projde městem Karnali a než jej opustí pomůže ještě člověku jménem Sado, Dlouhý nůž rozpoutat vzpouru. Také potká Samu, krále masbatských lidí. Spolu s těmito a několika dalšími společníky dorazí k Bráně stínů, kde Sun Star znovu potká Kleasu, ale tentokráte si to s ní vyřídí a uvolní ji z moci Shasaraka jednou provždy. Potom ještě objeví Tanith a společně s ní pak projde Branou stínů a pokračuje ve svém úkolu.


Za Branou stínů (Beyond the Shadow Gate, česky nevyšlo) - Shasarak vytvořil temného klona Grey Stara a poslal ho za ním, v naději, že mladému čarodějovi překazí jeho plány. Grey Star čelí jedné zkoušce za druhou, hnán kupředu tímto dvojníkem, až ho nakonec porazí v boji, těsně před místností s Měsíčním kamenem. Ten se mu podaří získat a vrací se do Magnamundu, aby čelil zlému Shasarakovi.Střet čarodějů (The War of the Wizards, česky nevyšlo) - Společně s Tanith se Grey Star vydává do sféry démonů. Naleznou pozůstatky masbatského národa a také Samu. S jejich pomocí se jim podaří dostat se do Bratrstva Svobody a vyhlásí Shasarakovi válku. Grey Star také přijme Kazima, který mu nabídne pomoc. Potom se Grey Star teleportuje až k Shasarakovi, aby zjistil, že nekromancer uzavřel dohodu se samotným Agarashem. Zaměří všechnu svou sílu na tu nestvůru a podaří se mu porazit nejen Shasaraka, ale i Agarashe a tím osvobodí lid Shadakského království od jeho kruté nadvlády.Combat heroes
(série, která je na gamebooky poněkud netypická můžete jí hrát buď samotní nebo s protihráčem, pak potřebujete knížky dvě. Vždycky patří k sobě dvojice knížek).


Bílý bojovník (White Warlord, česky nevyšlo) a Černý baron (Black Baron, česky nevyšlo) - Sólo: Jsi Bílý bojovník (Černý baron), uvězněn v kobkách hradu tvého zapřísáhlého nepřítele Černého barona (Bílého bojovníka). Musíš využít veškerou obratnost, co máš, abys přežil. Dávej pozor na baronovy (bojovníkovy) smrtící triky, vyřeš jeho přetěžké hádanky a nalezni jeho ukryté poklady. Pomstít se mu můžeš jen tak, že zůstaneš naživu!
Hra ve dvou: Tvé spory s Černým baronem (Bílým bojovníkem) se již staly proslulými. Nyní vás pán Xendského vězení vyzval oba dva k boji v jeho zákeřném bludišti. Smrt čeká na každém kroku jeho podzemních tunelů a ty nikdy nevíš, kdy můžeš potkat svého protivníka. Zbystři své smysly a napni svůj luk: musíš přelstít, přestřílet a porazit svého nepřítele jednou provždy. Pamatuj, že každý úspěšný zápas ti může pomoci dosáhnout toho nevyššího titulu v boji hrdinů.Smaragdový zaklínač (Emerald Enchanter, česky nevyšlo) a Šarlatový čaroděj (Scarlett Sorcerer, česky nevyšlo) - Sólo: Jsi Smaragdový zaklínač (Šarlatový čaroděj), nejlepší žák mocného kouzelníka Silvariona. Pomohl jsi svému mistrovi ukrást Pánovi smrti jeho nejcennější věc - Krystal moci. Naneštěstí byla loupež odhalena a téměř ihned byl tvůj pán zavražděn vrahy Pána smrti. Ale kde je Krystal moci nyní? Dokážeš rozluštit zakódované stopy, které ti zanechal tvůj mistr a získat tak drahocenný kámen ještě předtím než se ho zmocní krutý Pán smrti?
Hra ve dvou: Vysoko nad pastvinami a pláněmi Thorasie bojuj se svým největším nepřítelem - Šarlatovým čarodějem (Smaragdovým zaklínačem) - protože on hledá Krystal moci také. Dovedně vedeš svůj magický větrný koráb a pokoušíš se ho sestřelit. Ale Šarlatový čaroděj (Smaragdový zaklínač) je lstivý útočník a budeš potřebovat veškerou svou sílu, abys ho porazil.Freeway Warrior

Bojovník za svobodu (Highway Holocaust, česky nevyšlo) - Jsi Cal Phoenix, bojovník za svobodu, hrdina a ochránce Dallas Colony One. Vražedný gang z členů klanu H.A.V.O.C., který vede psychotický Mad Dog Michigan, chce tvou křehkou kolonii zničit při přechodu Texaské pustiny, během nutného přesunu z Texasu na pobřeží Kalifornie. Tito jezdci na motorkách jsou strašlivý nepřítel: ozbrojení, vychytralí a extrémně nebezpeční, schopní spustit bleskové přepadení kdykoliv, ve dne nebo v noci. Budeš potřebovat veškerý svůj důvtip, pokud máš uchránit svůj lid a dosáhnout cíle bez větších ztrát!


Útěk z hor (Mountain Run, česky nevyšlo; obaly:US) - Z útočiště v Big Spring se tvůj konvoj přeživších vydá na další část útěku za svobodou: na cestu do opevněného hraničního město El Paso, cíl, který leží za stovky mil sluncem vyprahlou pustinou Západního Texasu. V Útěku z hor je tvým úkolem zachránit Kate Nortonovou ze spárů tvého úhlavního nepřítele - vůdce H.A.V.O.C. Mad Doga Michigana. Na její osvobození máš ale jen sedm dní, což je také doba, do které se musíš vrátit zpět ke své kolonii, předtím než dorazí k ohnivé bariéře, která chrání jedinou horskou cestu do El Paso.


Zóna Omega (The Omega Zone, česky nevyšlo) - Třetí část cesty na kalifornské pobřeží zavede tvou kolonii přeživších na nevlídné pustiny Nového Mexika a Arizony, oblast, která je stále zamořená smrtelnou radiací. Dokážeš najít bezpečnou cestu skrz do útočiště v Tusconu nebo ty a tví lidé zahynete v prázdnotě zóny omega?Odpočítávání (California Countdown, česky nevyšlo) - Poslední úsek vaší cesty je plný neobvyklých náhod - poruch, pádů kamení a nevysvětlitelných úmrtí. Dokážeš odhalit tajemství, které obklopuje tvé putování nebo zemřeš osamělý někde v pustinách Arizony?Knížky od Joe Devera

Legendy o Lone Wolfovi
(Joe Dever a John Grant)

Stíny nad řádem Kai (Eclipse of the Kai, česky 1995; obaly:původní, alternativní) - Čaroděj Vonotar se zlobí. Zase byly jeho velkolepé plány zmařené Bratrstvem. V rozčarování se rozhodne, že je zradí a přidá se k na stranu Temného pána Zagarny. A tak je osud rytířů Kai, nejlepších bojovníků Sommerlundu, zpečetěn. Kdysi Zagarna přísahal, že tyto nebojácné obránce zničí a nyní, s pomocí Vonotarovy zrady, to vypadá, že mu již nic nestojí v cestě. Protože ani Alyss, umíněná dívka s mocí bohyně, nemůže již změnit vůli osudu.


Temno přichází (The Dark Door Opens, česky 1995; obaly:původní) - Rytíři Kai podlehli ničivému útoku Temného pána Zagarny, vedenému proti jejich klášteru. Přežil jen jediný z nich - Silent Wolf, mladý učedník Kai.Přísahá, že tento strašlivý masakr pomstí, ale jeho jedinými spojenci jsou Benedon, čarodějný učedník a záhadná bytost zvaná Alyss. Hordy armád Temných pánů postupují rychle a Silent Wolf ví, co teď musí udělat. Vydává se na zoufalou cestu do hlavního města, aby varoval krále Ulnara před tímto hrozivým osudem. Musí ve svém snažení uspět, protože nyní je posledním z rytířů Kai - nyní je Lone Wolf.


Meč Slunce (The Sword of the Sun, česky 1996; obaly:alternativní) - Sommerlundem zmítá válka a armády Temného pána Zagarny se blíží k Holmgardu, hlavnímu městu. V této nejtemnější hodině již Sommerlund může před jeho naplňujícím se osudem zachránit jen jediná věc - Sommerswerd - Meč Slunce. Lone Wolf, poslední z rytířů Kai, je vyslán králem Ulnarem, aby získal tuto magickou čepel v zemích Durenoru. Ale jak může dokončit tento veledůležitý úkol a zachránit království, když agenti Temnoty číhají na každém kroku?


Hon na zrádce (Hunting Wolf, česky nevyšlo; obaly:alternativní) - Zrádce Vonotar stále žije. Přežil bitvu v Holmské zátoce i záhubu Temného pána Zagarny a nalezl útočiště v ledové pustině Kalte, kde nyní vládne kmenům ledových barbarů. Král Ulnar V. přísahal svým lidem, že zrádce dovede ke spravedlnosti a ten bude pykat za své zločiny… ale je to jen slib, jenž musí splnit Lone Wolf, poslední z řádu Kai. Je to vzrušující dobrodružství, ve kterém se Lone Wolf musí postavit mnohým nebezpečím ledového království Kalte při hledání nenáviděného nepřítele.


Ve spárech Helgedadu (The Claws of Helgedad, česky nevyšlo) - Ve stínu nečekané smrti Nejvyššího Temného pána Zagarny rukama mladého rytíře Kai - Lone Wolfa - se mezi Temnými pány z Helgedadu rozhoří lítý boj o moc. Stará spojenectví jsou zpřetrhána, protože cena pro vítěze tohoto hořkého boje je jen jediná, ta nejvyšší - vláda nad celým Darklandem. Když se utkají dva zájemci o trůn v Helgedadu, vypadá to, že nezvítězí ani jeden. Tato křehká rovnováha je ale brzy dramaticky narušena, když se v jejich smrtelné hře objeví nový, nečekaný pěšák. Lone Wolf je zajat a dopraven do srdce Darklandu, kde se z něj stane klíč k vítězství v bitvě o úplné ovládnutí říše zla.


Oběti Ruanonu (The Sacrifice of Rauanon, česky nevyšlo) - Bohatství Sommerlundu pramení ze zlatých dolů v Ruanonu. Když pravidelná zásilka z této vzdálené provincie nedorazí, pošle král Ulnar mladého rytíře Kai, Lone Wolfa, aby tuto podezřelou událost prošetřil. Jeho osudová mise ho zavede do neuvěřitelného dobrodružství, přes pustinu ovládanou bandity až na okraj strašlivé propasti Maakengorge, kde je přinucen se setkat s dávným zlem, které chce zničit jeho rodný kraj.


Rodiště (The Birthplace, česky nevyšlo) - Lone Wolf je vyslán do Barrakeeshe, aby dohodnul mír pro svůj národ a netuší přitom, že se stane obětí vražedné politické hry, kde je hlavní sázkou jeho vlastní život. Do Barakeeshe také přijíždí Quinefer, rozhodnutá tam vypudit zlé 'druhé já', které dlouho sžíralo její mysl. Roky v ní rostlo jako parazit a ona věří, že jen návratem na místo jeho vzniku ho může vypudit. Ale aby to dokázala, musí projít portálem Rodiště.


Kniha Magnakai (The Book of the Magnakai, česky nevyšlo) - Uvnitř Majhanovy hrobky v daleké Vassagonii je ukryto mnoho tajemství, ale největší z nich je to, že se zde nachází Kniha Magnakai. Tato legendární kniha byla před šesti sty lety ukradena rytířům Kai a mělo se zato, že byla ztracena navždy. Obsahuje shromážděnou moudrost Sun Eagla ctěného zakladatele řádu. Nyní se o ní za pomoci kouzelníka Benedona dozvěděl i Lone Wolf, ale také Haakon, Nejvyšší pán Temnot… Lone Wolf i Haakon se snaží posvátné spisy získat, vědí totiž, že nyní v sázce už nejsou jen jejich vlastní životy, ale i osud celého Magnamundu…


Příběhy (The Tellings, česky nevyšlo) - Čtyři vzrušující příběhy o zradě a dobrodružství, které se odehrávají Posledních zemích Magnamundu (Sommerlundu & Durenoru). Tady v severovýchodní části světa Lone Wolfa je osud lidí určován dávnou magií, železnou ocelí a krutým dědictvím temného boha Naara - pána všeho zla. Nyní poprvé tyto čtyři nejnapínavější dobrodružství z historie Magnamundu vypráví ti, kteří tento nebezpečný svět znají nejlépe: Viveka prozradí, jak se stala nemilosrdným zabijákem, jakým je dnes; Lone Wolf promluví o výpravě za bezcenným pokladem rytířů Kai, Benedonův příběh bude o setkání, jež zlepšilo jeho schopnosti; a Carag poodhalí pravdu o tom, jak se vlastně Gnaagovi podařilo uchvátit moc z rukou ostatních Temných pánů.


Kámen vědění (The Lorestone of Varetta, česky nevyšlo) - Když objevil legendární Knihu Magnakai, přísahal Lone Wolf, že vědění v ní obsažené použije k obnovení řádu Kai v celé jeho dřívější slávě. Ale aby dosáhl svého cíle, musí najít Kámen vědění z Varetty, ztracený poklad, který obsahuje tajemství síly jeho bojovných předků. Lone Wolf sleduje dávné vodítka a vydává se do Stornlandu, kde mu válka, lest a intriky tvoří překážky na cestě za splněním jeho úkolu.


Tajemství hradu Kazan-Oud (The Secret of Kazan-Oud, česky nevyšlo) - Lone Wolf pokračuje ve svém nelehkém úkolu - musí shromáždit všechny Kameny vědění - sedm ztracených pokladů, které obsahují tajemství jeho předků. Osud ho zavede do bájné země Dessi - říše magie a záhad. Někde hluboko v prastarém hradu Kazan-Oud leží skrytý klíč k jeho cíli. Objeví Lone Wolf ztracený Kámen vědění nebo se stane obětí děsů, kteří obývají kobky této hrůzostrašné pevnosti?


Země úpadku (The Rotting Land, česky nevyšlo) - Lone Wolfovo pátrání po Kameni vědění z Ohrida ho zavede až do bažinatých džunglí Danargu. Aby dosáhl tohoto na mapě nezakresleného močálu, musí cestovat v přestrojení přes válkou zmítanou Talestrii. Jeho úkol je ještě více ohrožen, když je jeho pravá identita prozrazena agenty, kteří slouží Temným pánům. Uspěje ve své přetěžké misi nebo se stane obětí vrahů poslaných Temnými pány, kteří ho sledují?


Magnamund Companion (česky nevyšlo) - kompletní průvodce světem Lone Wolfa a Grey Stara


Agarashova lebka (The Skull of Agarash, komix, česky nevyšlo) - grafická novela o Lone Wolfovi. Lord Rimoa byl unesen. Lone Wolf se vydává zachránit svého přítele, jen aby zjistil, že věci jsou mnohem temnější než se zdály prve. Agent Darklandu, s pomocí artefaktu moci zvaným Agarashova lebka, je zdrojem výskytu temných sil v okolí a příčinou lordova uvěznění. Lone Wolfovi se je nakonec podaří zničit, jak artefakt, tak jeho držitele a s pomocí starého zlodějského piráta Rimou zachraňuje.
NAHORU
Copyright © Michigan 2004. All rights reserved.   Lone Wolf © TM Joe Dever 1984-2004.
Legends of Lone Wolf © John Grant and Joe Dever 1988-2004.