Lone Wolf Logo Studnice vědomostí - Slovník Giaků

Studnice vědomostí

Studnice vědomostí

Zpět do menu

 

Giacko-český slovník
Adag (n)láhev, džbán
Adar (n)pustina, poušť
Adez (n)krev
Adog (n)cesta, stezka
Adug (v)pohřbít, zakopat
Aduk (?)poškodit, poškození
Aduz (n)kruh, kolo
Aga (v)chtít
Agna (n)silnice, cesta
Agoz (v)skákat, skočit
Amaz (n)vlk
Ak (adj)červený
Akag (v)bránit
Akamaz (n)vlkodlak
Aki (adj)jeden, osamělý
Akog (adj)hluchý
An (n)kdo, který / koho, komu, kterého
Anak (?)past, chytit (se) do pasti
Ar (prep)s
Ash (conj)a, i
Atog (prep)nad, přes
Azga (n)vepředu, příď, čelní strana
Azgad (v)(s)hořet, (s)pálit
Aztar (n)sever
Da (adj)-náct (11-19)
Dag (v)stavět, vztyčit, (u)dělat
Dajdok (n)Měsíc
Dajo (v)(pro|ná)sledovat
Dak (adv)/conj)jak
Daka (v)hýbat (se), (po)hnout (se)
Dakagog (v)běžet, běhat
Dan (v)(v)stát
Danak (n)šťít
Dandon (v)sedět, sednout
Dar (conj)jestli(že)
Darg (v)útočit
Dargag (n)útok
Dat (v)odpočívat, odpočinout (si)
Daz (n)vlevo
Dej (n)východ (svět. strana)
Der (v)jít, jet
Dez (v)jít, přijít, pojď
Dig (v)kousat, kousnout
Dik (?)špeh (špión), špehovat
Dikoz (v)létat, letět
Dikrak (n)pták
Ditka (n)prsten
Dog (v)(u)krást
Dogez (adj)přicházející, budoucí, nastávajácí
Doddog (adj)pevný, těsný
Dok (n)on
Dorgar (n)strana (válečná)
Duga (n)vítr
Dug-Dug (n)břicho
Dulaga (n)šíp
Duldug (n)lučištník
Duza (?)rána, udeřit/foukat, poryv (větru)
Edak (n)vědro, kbelík
Edaz (n)mapa
Edzar (n/adj)světlo, světlý
Eg (prep)k, do, aby
Ega (adv/conj)kde, kam
Egina (n)moře
Egiza (n)záliv, zátoka
Egor (adj)hloupý
Egud (n)kapitán
Eguk (n)den
Ek (v)přinést, sehnat (shánět), získat
Ekar (v)za(po)čít
Ekig (adj)slepý
Ekko (n)čas
Ekor (v)padat
Ekug (n)trest
Enoza (adj)zvláštní, speciální, mimořádný
Etaar (n)dveře
Ezar (v)(vy)šplhat, lézt
Ezog (v/n)být nemocný, nemoc, nákaza, choroba
Ga (adj)tři
Gadaj (adj)světlý, jasný, zářivý
Gadajok (n)Slunce
Gag (v)pít
Gagaz (adj)třicet
Gagjak (n)hranice, okraj
Gaj (n)kostka (hrací)
Gajog (n)nápoj
Gan (v)zastrašovat, vy/ohrožovat
Ganiak (n/adj)zlost/rozzlobený
Gaz (n)nepřítel
Gazad (n)pevnost, tvrz, hrad, zámek
Gazjat (n)kasárna
Gedad (n)město
Gee (adv)ano (souhlas), kladný
Gegor (n)pozadí, týl, zadní strana
Gogak (?)tábor, (u)tábořit (se)
Googa (n)jídlo
Gogoz (adj)dvacet
Gorak (n)zvíře
Gorgagat (n)helma, přilba
Gour (adj)studený, chladný
Gudjag (adj)velký
Gudnak (n)bitva
Gug (adj)modrý
Guk (n)paže, ruka
Haag (adj)nový
Hag (n)spár, dráp
Hagag (v)drápat, drásat
Hagor (n)bota
Hak (n)tělo, trup
Hegez (adj)šílený, zběsilý (berserk)
Hel (adj)černý
Heza (n)chýše, dům
Hoki (n)radost, potěšení
Hug (adj/adv)nízký/nízko
Huk (v)(při, za)volat,
Iak (prep)u
Ig (adj)dva
Iggi (n)dítě
Ika (?)(zá, o)hyb, ohýbat
Iok (n)pohár, hrnek
Ish (adj/adv)daleký/daleko
Ishrak (adj)pět
Ishrakig (adj)deset
Izraz (adj)padesát
Jag (n)vpravo
Jantok (v)tančit, tancovat
Jat (?)spát, spánek
Jatnar (n)nebezpečí
Jatnek (adj)pomalý
Jeg (v)vzít, brát, sebrat
Jegka (?)útěcha, potěšit, povzbudit
Jet (adj)starý
Jez (v)zlomit, rozbít
Jigi (n)magie, kouzla
Jogg (n)víno
Jok (v)žádat, vyžadovat, prosit (o něco)
Jokog (v)držet
Joz (adj/adv)vysoký, vysoko
Juga (n)batoh, torna
Ka (conj)ale
Ka (adv)proč
Kaat (adj)mělký
Kag (v)nést, dopravit
Kaggaz (n)oheň
Kao (adj)volný, uvolněný
Kega (n)popel
Ketki (n)problém
Kez (adj)tolik, mnoho
Kezneg (n)oddíl, četa
Kika (n)peníze, bohatství, poklad
Kikago (n)obchodník
Klag (adj)hnědý
Kluz (v)jet (na zvířeti)
Kog (prep)v(e), uvnitř, do
Koga (v)zastavit, stát (!)
Kokog (n)kouř
Kon (n)lov
Kona (n)dřevo, les
Konkor (n)lovec
Konon (n)strom
Kookar (n)vítěz, bojovník, hrdina
Kor (prep)z, od (2.p)
Kordak (n)seržant
Kot (v)zavřít, zabouchnout
Kuz (n)otrok
Lag (n)(malé) dítě, novorozeně
Lajak (n)kámen
Lazag (?)vařit, kuchař
Leka (v)uspět, zvítězit
Lenag (adj)hluboký
Liga (adj)malý
Lizog (n)cela, vězení
Loga (adj)volný, svobodný / osvobodit
Lozon (adj)dlouhý
Lug (n)přítel
Magak (v)neuspět, prohrát
Magnok (n)aréna
Moggador (n)kladivo
Mok (n)most
Moton (adj)krátký
Mugtaz (n)mrak
Mutaz (n)náramek
Muzar (n)člun, loď
Na (adj)sedm
Nad (adj)temný
Nadarog (n)společnost
Nadgaj (n)válka
Nadul (n)noc
Nadulheza (n)tábor
Naj (adj)blízký
Nak (v)bojovat
Naka (adj)pohybující (se)
Naog (adj)ne (zápor), negativní
Nar (v)kopat
Narg (v)je, jsem, být
Narga (adj)šest
Nart (conj)nebo
Nartag (?)obklíčit, slabina
Nashez (v)odrazit (ránu)
Nazgiz (adj)sedmdesát
Nen (n)voda
Nengud (n)jezero
Neni (adj)mokrý
Nenrak (n)zloděj
Nig (v)nenávidět
Niz (v)pomoci, pomáhat
Nizgaz (adj)šedesát
Nodog (n)močál, mokřina
Nogjat (n)hlava
Noza (v)podvádět
Nozod (n)kůň
Nozodim (n)jízda, kavalérie
Nozosh (n)plášť
Nug (adv)předtím, než
Nuzog (n)kuše
Odak (v)chránit, střežit
Odakar (n)stráž
Odgoz (n)barikáda, zátaras
Odgozeg (n)blokáda
Odnenga (n)řeka
Odogon (n)zbabělec
Ogg (n)sekyra
Ogot (v)ustoupit, ustupovat
Ogot (prep)za
Ogsha (n)dýka, nůž
Ok (n)
Okak (n)ty
Okgan (v)vést
Okja (v)poslouchat, podřídit (se)
Oknar (n)důstojník, vůdce
Okrog (n)kaňon, rokle
On (adv/conj)kdy / když, až
Orgad (adv)bílý
Orgadak (n)člověk
Orgar (n)armáda
Oza (v)použít
Ozon (v)uniknout, unikat
Radgor (n)sud, barel
Rakka (adj/v)probuzený / probudit (se)
Raz (v)jíst
Razi (adj)horký
Rek (v)prozkoum(áv)at
Rekenar (n)průzkumník
Reknoz (n)koruna
Rigi (v)varovat
Ritzag (n)hora
Rorag (adj)čtyři
Roraz (adj)čtřicet
Rugga (n)odvaha
Ruz (n)klíč
Ruzzar (v)zničit
Sha (adj)osm
Shaag (v)útok!, do útoku! (pokřik), nabí(je)t
Shad (n)voják
Shak (adj)devět
Shakoz (adj)devadesát
Shardar (n)postel
Shaz (n)střela
Shazoz (adj)osmdesát
Sheg (n)pes
Shegga (v)lovit
Shegtar (n)trpaslík
Shez (v)řezat, sekat, stříhat
Shezag (n)meč
Shok (adj)živý
Shug (adj)zelený
Shushum (v)(s)míchat
Shuk (n)řetěz
Stag (v)zradit
Stak (adj)oranžový
Staz (adj)žlutý
Stug (?)čistý, čistit
Stuzor (adj)slabý
Taag (v)zabít
Tadat (adj/adv)těžký, obtížný / těžko, obtížně
Tadzar (n)truhla, hrudník
Tagog (adj/adv)rychlý, rychle
Tak (v)pochodovat
Tan (v)poslouchat, slyšet
Tanoz (n)bezpečí
Tanoz (adj)bezpečný
Teg (adv/n)jaký, co
Tegdarg (n)katapult
Tek (prep)jako (podobný někomu/čemu)
Tekim (?)skladovat, sklad
Tezna (?)pustý, pustina, pustošit / plýtvání, plýtvat
Tog (adv/prep)nahoře, nahoru / na(d)
Togtar (n)sedlo
Tok (v)otevřít
Tor (prep)pro
Tot (adv)dole, dolů / pod
Toz (n)nástroj
Tozaz (n)západ (světová strana)
Tugga (n)kabátec, blůza
Tuja (v)plánovat
Tuk (n)luk
Tukor (adj)silný
Tuz (v)bát (se)
Tuztor (n)cesta
Zad (n)kniha
Zag (n)zbraň
Zaggan (n)brnění
Zaj (v)střílet
Zand (n)jih
Zaz (v)rozkázat, rozkazovat
Zazdak (n)rozkaz
Zazgog (n)kostel, chrám
Zee (v)vidět
Zegor (n)Giak
Zejar (n)jed
Zek (v)schov(áv)at (se)
Zendod (adj)měkký, jemný, hebký
Zika (n)listy, jehličí, tráva
Zinoz (v)cítit, čichat, vonět, zapáchat
Ziran (n)čaroděj, kouzelník
Zizi (n)žena
Zogak (n)brána
Zordak (n)zeď
Zourg (v)udeřit, probodnout, vrhnout
Zoz (?)konec, (s)končit
Zug (n)bylina, rostlina, zelenina
Zugguz (n)úsvit
Zuk (n)kopí
Zut (adj)nesprávný, špatný
Zutaagon (n/adj)nemrtvý
Zutag (n/v)bolet, bolet
Zutgorak (n)nestvůra, zrůda, příšera
Minulý čas (adv) Rannad
Budoucí čas (adv) Rogag


n = podstatné jméno v = sloveso adj = přídavné jméno adv = příslovce prep = předložka conj = spojka ? = nelze určit

Přeložil Gorak

Písmo Giaků


NAHORU
Copyright © Michigan 2004. All rights reserved.   Lone Wolf © TM Joe Dever 1984-2004.
Legends of Lone Wolf © John Grant and Joe Dever 1988-2004.