Lone Wolf Logo Studnice vědomostí - Rituál Sommerswerdu

Studnice vědomostí

Studnice vědomostí

Zpět do Menu

 

Rituál Sommerswerdu

Tak jak byl předčítán Lone Wolfovi králem Alinem

V dobách kdy Magnamund byl ještě mlád,
Lidé národa tu žili, co rozmlouval s bohy.
Slunce jim svítilo z očí a hory chvěly se před jejich pohledem.
Vítr v oblacích byl jejich bratrem a moře stoupala a klesala, když si to přáli.
Věděli vše, co bylo a vše co bude.

Věděli, že přijde den, kdy oni sami budou jen hrstí vzpomínek,
A že v Posledních zemích bude žít tvůj národ a můj a také nestvůry temnoty.
A mluvili o tom mezi sebou a ptali se bohů
A bohové řekli "Tak to bude".

Pak bezejmenní zlaté vlákno spatřili, které se vine přes všechen čas,
To vlákno pojmenovali Sommerswerd.
A z přediva času ho vytrhli.
V jejich kovárně nebeské pak
spřádali toto zlato věků
A ohněm jejich myslí tak vytvořili
Tento meč.

Do toho meče vložili podstatu svých duší, zpívali a dali tomu vše
A podstatu svých duší rozptýlili i do hor a moří,
Lesů a řek a vzduchu
A nechali jí tu do doby, kdy muži a ženy přijdou do Posledních zemí.

Tou podstatou byl jejich dech, aby ho všichni mohli dýchat
Tou podstatou byla jejich krev, aby jí všichni mohli pít
Tou podstatou bylo jejich snění, aby všichni mohli snít jejich sen
ale někteří, co dýchají, dýchají jen vzduch
a někteří, co pijí, pijí jen vodu
a někteří, co sní, sní jen o noci.

A přece ti, zrození duchem Kai, dýchají bezejmenné,
a pijí krev jejich a sní sny jejich
a uvnitř chovají podstatu duší bezejmenných
a Meče.
Meč a oni jedno jsou
Jsou mečem a meč je jimi.

Jestli ty, kdož přede mnou stojíš, jsi věrný meči, pak pozvedni ho tedy,
protože jeho dotykem se znovu spojíš s bezejmennými
A síla jejich myšlenek bude tvou.
Ale jestli meči věrný nejsi, pak odejdi odsud
A procházej světem, hledej tváře těch, kteří sní sny starších
A takového člověka sem přiveď, protože duše meče se nespojí s jiným,
ale raději vykrvácej, ve věčnosti noci.

Pozvedni meč, pokud jsi jeho bratrem či sestrou
Pozvedni ho a přijmi požehnání od nás - těch, kteří odešli před tebou.NAHORU
Copyright © Michigan 2004. All rights reserved.   Lone Wolf © TM Joe Dever 1984-2004.
Legends of Lone Wolf © John Grant and Joe Dever 1988-2004.