Lone Wolf Logo Studnice vědomostí - Časová osa

Studnice vědomostí

Studnice vědomostí

Zpět do Menu

 

Časová osa Magnamundu

-

13000 -

Začíná Věk draků

12209 -

Nyxator vytváří Kameny vědění

11890 -

Wyrmská válka

10869 -

Cynx zničen

10148 -

Nyxator uvržen do nitra Magnamundu

10000 -

Začíná Věk zániku

9000 -

Začíná Věk chaosu

8560 -

Tentarie se rozděluje a s ní i celý Magnamund

8011-6750 -

Vulkanická činnost přetvoří většinu Severního a Jižního Magnamundu

7000 -

Začíná Věk Nekonečné noci

6700 -

Agarash Prokletý se probouzí v Naaru

5000 -

Začíná Věk válek

4906 -

Vznešený drak Nyxator je zabit Agarashem / Kameny vědění ukradeny

4608 -

Objevují se Starší Magi (Střední Magnamund)

3572 -

Agarashova porážka a zničení Naaru / Konec Tisícileté války / Kameny zkázy ukryty

3000 -

Začíná Věk Starých království

2514 -

Velký mor má na svědomí zkázu Drodarinu a záhubu Starších Magi

2000 -

Začíná Věk probuzení

1600 -

Objevují se Shianti

0 -

Začíná Zlatý věk Shianti / Shianti vytvářejí Měsíční kámen

1366 -

Bitva na Kaylarské rovině

1620 -

Velká občanská válka

1660 -

Války obnovení

2591 -

Vpád Drakkarimů do Severního Magnamundu (není známo odkud)

2606 -

Válka temného úsvitu

2801 -

Založen Torgar

2829 -

Osídlení Durenorského poloostrova

3000 -

Začíná Věk temné luny

3004 -

Ishir se zjeví Shiantiům / Měsíční kámen se vrací do Daziarnu / Hromadný odchod začíná

3072 -

Temní páni se objevují v Magnamundu / Zplození Giaků

3150 -

Drakkarimové se spolčují s Temnými pány

3192 -

Vashnův vzestup / Vashna se stává Arcilordem

3400 -

Vlkodlaci, Kraanové a Zlanbeasti vyšlechtěni v Helgedadu

3434 -

Sommlendingové přicházejí do Severního Magnamundu / Temní páni zahnáni za Durncragské hory

3450 -

Založen Holmgard

3520 -

Začínají Války Helghastů

3550 -

Konec Válek Helghastů

3785 -

Vashna svolává Temný sněm, připravuje se tak na válku se Sommerlundem

3799 -

Bitva u Moyturského průsmyku / Porážka Temného pána Vashny ve velkém souboji u Maakengorgu / Smrt Ulnara I.

3800 -

Začíná Věk Slunečné hvězdy

3810 -

Postaven klášter Kai

3952 -

Založen Ljuk

4219 -

Obléhání kláštera Kai

4401 -

Ve Stornlandu začíná Válka o Kameny vědění

4418 -

Válka o Kameny vědění končí

4434 -

Kniha Magnakai ztracena

4451 -

Vzestup Vassagonské říše

4663 -

Větrná válka

4702 -

Velká Khordaimská válka

4771 -

Smrt Zakhana Černého

5035 -

Narození Benedona

5036 -

Landar narozen v Dage

5044 -

Landar je poslán do kláštera Kai / Landar je přejmenován na Silent Wolf

5047 -

Grey Star opouští ostrov Lorn

5050 -

Invaze do Sommerlundu / Masakr rytířů řádu Kai / Silent (Lone) Wolf získává Sommerswerd / Porážka Temného pána Zagarny / Konec Invaze

5051 -

Vonotar prchá do Kalte / Lone Wolf Vonotara dopadne / Vonotar uvržen do Daziarnu

5052 -

Lone Wolf je použit jako pěšák v boji Temných pánů o moc

5053 -

Slutar dopustí, aby se Lone Wolf vrátil do Sommerlundu / Slutar je zostuzen / Haakon se stává Arcilordem

5054 -

Barrakův pokus o znovuoživení Vashny je překažen Lone Wolfem

5055 -

Lone Wolf získává Knihu Magnakai / Haakon je zabit Lone Wolfem

5058 -

Lone Wolf se vydává hledat Kameny vědění / Gnaag se stává Arcilordem / Lone Wolf nachází Kámen vědění z Varetty

5059 -

Lone Wolf cestuje do Dessi / Lone Wolf ničí Kazan Oud a získává přitom Kámen vědění z Herdosu

5060 -

Lone Wolf se vydává s Paidem do Danargu / Lone Wolf nachází Kámen vědění z Ohrida

5061 -

Lone Wolf získává Kámen vědění z Tahou a zabíjí Zakhana Kimaha

5062 -

Gnaag naláká Lone Wolfa do Torgaru a svrhne ho do Daziarnu / Gnaag prohlásí Lone Wolfa za mrtvého

5063 -

Gnaag pokračuje v podmaňování Severního Magnamundu a stvoří Tanuz Tuktor, který umožní Temným pánům opustit Darkland

5070 -

Lone Wolf nachází poslední Kameny vědění / Lone Wolf unikne z Daziarnu / Vnikne do Helgedadu / Pomocí Sommerswerdu zabije Gnaaga / Zkáza Helgedadu / Smrt Temných pánů / Armády Darklandu poraženy

5071 -

Klášter Kai přestavěn / Lone Wolf trénuje Nový řád rytířů Kai

5073 -

První z rytířů Nového řádu Kai získává hodnost Mistra Kai / Objevení Grand Master Kai disciplín

5074 -

Sekta cenerských Druidů uprchne do Ruelu

5075 -

Cenerští Druidové vytvoří virus, kterým lze zahubit veškerý život v Magnamundu / Lone Wolf pronikne do Mogaruithu a virus zničí / Benedon je unesen válečnou skupinou z Darklandu a přiveden do Kaagu / Lone Wolf zachrání Benedona

5076 -

Válečník Magnaan nachází Kámen zkázy z Darke / Magnaan s pomocí Kamene zkázy přiměje Nadziranimy, aby mu sloužili / Lone Wolf Magnaana zabije

5077 -

Naar vytvoří Hůl smrti / Lone Wolf zabrání znovuoživení Vashny / Lone Wolf zabije Arcidruida Cadaka

5083 -

Lord Vandyan z Eldenory vzkřísí Vorka (Agarashova služebníka) a napadne Stornland / Základna v Lyrisu je zničena / Lone Wolf vede Nový Řád rytířů Kai do bitvy proti Vandyanovi / Lone Wolfa zajme Zorkaan Požírač DušíNAHORU
Copyright © Michigan 2004. All rights reserved.   Lone Wolf © TM Joe Dever 1984-2004.
Legends of Lone Wolf © John Grant and Joe Dever 1988-2004.