Lone Wolf Logo Lone Wolf - Dobrodružství

Dobrodružství

Dobrodružství

Deník postavy

k10

Zpět do Menu

 

Nenávist v RagadornuMapa


1

Bylo to jediné bezpečné místo, které zbylo - Ragadorn. Temní páni se přehnali přes celý severní Magnamund a téměř celý si ho podrobili. Po masakru rytířů Kai přišli na řadu toranští kouzelníci a i Sommerlund byl zničen při zkáze celé země, která trvala jen tři měsíce. Vše, co zbylo ze strážců Východu, jsou jen spálené zbytky Sommlendinského lesa. Tam nyní vládnou Temní páni - ostatně, jako skoro všude. Byli by se na Ragadorn soustředili více, ale nebylo tu vlastně nic, na čem by jim záleželo.

Cloud Maker, tvůj učitel, rádce a pěstoun, který tě přijal za svého, se otočil na své stoličce a zamyšleně pohlédl na dno svého korbele piva. Teď už obchod není, co býval dřív. Byly časy, dlouho před temným dneškem, kdy se taverna Severní hvězda hemžila čilým obchodem, ale to bylo dávno, déle než si pamatuješ a to si vzpomínáš minimálně na deset uplynulých let. Tyhle roky, i ty předtím, jsi prožil s neúspěšným rytířem Kai, z něhož se stal hospodský a který poslední zbytky, kdysi slavného řádu, opustil před mnoha lety. Pravděpodobně tenkrát vůbec netušil, co ho čeká, když jsi se objevil u jeho prahu a možná si nikdy ani neuvědomil velký úkol, který mu svěřili bohové Kai a Ishir, jen jeho intuice a schopnosti mu říkaly, že jsi něco víc, někdo zvláštní, kdo potřebuje jeho ochranu.

Každý den, který prožíval, žil ve strachu - o tebe, o sebe, o to, že pokud by Temní páni přišli na to, kým býval nebo čím ty se můžeš stát, bylo by jen otázkou času než by se objevili i tady a téměř s jistotou by odjeli až poté, co by vaše hlavy byly bezpečně oddělené od vašich těl. A právě dnes máš neurčitý pocit, že tenhle čas nadešel. Musíš se konečně postavit tváří v tvář tomu, co ti má budoucnost přinést, vzít svůj osud pevně do své ruky a tak najít způsob, jak vytyčit cestu ke svobodě pro všechny svobodné národy Severu.

Jedině Hammerdal tam nahoře zůstává stále svobodný. Díky horám, které je obklopují, byly jednotky Durenoru schopné udržet armády Temných pánů v bezpečné vzdálenosti od města - tedy prozatím. Hammerdal už je v obležení téměř 15 let, tedy skoro celý tvůj život a stále je napadán děsivými útoky vojska Temného pána Slutara. Zagarna, unaven pomalým vývojem situace na této hranici, poměrně rychle postupoval na jih, kde se mu, pod náporem jeho armády, vzdával národ za národem.

Zprvu byl vývojem událostí nejvíce potěšen Lachlan, dřívější pán města. Myslel si, že tohle ničení jen přispěje k tomu, aby získal ještě větší moc nad městem, což byla nakonec jeho největší a poslední chyba. Rychle se totiž ocitl bez hlavy, když městem projížděl Zagarna, který ho nahradil jedním ze svých odporných zplozenců Temnoty, Vordakem, který se celkem pohotově ujal vlády nad nánosem špíny, kterým se Ragadorn stal. Brzy poté začal být zločinecký život ve městě nevýhodný a díky tomu upadl ragadornský přístav do ještě větší prázdnoty než v jaké byl kdy předtím.

Cloud Maker je nyní jen pouhým stínem člověka, kterým kdysi býval, ztrácejícím se v samohaně když vidí, jak se svět kolem něj rozpadá. Je jen málo věcí, které bys pro něj mohl udělat a zjistil jsi, že není dobré klást mu nějaké otázky, když ho občas přepadnou tyhle zasmušilé nálady a už vůbec není moudré vyrušovat tok jeho myšlenek. Zajímalo by tě ale, proč po tobě chtěl, aby sis připravil vše potřebné na nějakou cestu a jsi zvědavý, jaký význam má oblečení které máš zrovna na sobě.

U sebe máš amulet Trojcípé hvězdy* (Zvláštní předmět - uneseš maximálně 12 Zvláštních předmětů najednou), 3 porce Jídla (každá se počítá jako položka v Batohu - do batohu se vejde maximálně 10 předmětů) a Kopí (to patří mezi Zbraně - ty můžeš mít maximálně dvě. Pokud jsi Shiantský čaroděj, máš místo kopí svou Magickou hůl), zřejmě nejlevnější zbraň, jakou mohl Cloud Maker sehnat. Kromě toho jsi od Cloud Makera dostal ještě 8 Zlatých mincí, které sis uložil do svého Měšce (do Měšce se nevejde víc než 50 Zlatých). Sice to není mnoho, ale dost na to, aby se s tím dalo přežít několik dní - tedy pokud ještě někdo bude chtít Zlaté mince přijmout. I když je totiž Zlatý uznávaný ještě v některých kruzích podsvětí, hlavním platidlem v celé zemi je nyní téměř všude Kika.

"Poslouchej mě dobře, chlapče, protože to, co ti teď řeknu, je důležité abys věděl." Podle jeho hlasu poznáváš, že je Cloud Maker opilý. "Půjdeš do Durenoru, …půjdeš získat meč nebo - a tak přísahám - že jestli ne, tak toho budeš litovat do konce svého života."

Nerozumíš tomu, co se ti snaží říct. Je tu něco, co ho rozzuřilo víc než normálně, konec konců také vypadá opilý víc, než obyčejně bývá, ale i přes svou opilost je to zatraceně dobrý protivník a je vždy moudré udělat to, co si přeje. Zjistil jsi to za ty roky, během nichž strávil skoro většinu času se svým korbelem piva, sklíčený svými vlastními neúspěchy a přemýšlením o tom, že kdyby se býval tenkrát rozhodl jinak, vznešený řád rytířů řádu Kai by dnes ještě existoval.

"Meč, chlapče, meč." Naléhá a přitom si ještě něco bručí pro sebe. "Durnský Sommerswerd, Meč slunce, to je to, co budeš potřebovat. Musíš ho mít a být připraven, aspoň když oni přijdou."

Konečně jsi pochopil, k čemu se Cloud Maker snaží celou tu dobu dostat, ale stále ti není jasné, koho myslel tím 'oni' …tedy až do chvíle než se ozvou hlasité duté údery na dveře: "Otevřete, jménem Temného pána Dakushny, otevřete nebo zničíme váš malý hostinec!" křičí bezchybně hlas Giaka. Vypadá to, že tyhle neuctivé slizké zelené nestvůry nebudou dlouho čekat na vaší odpověď a v nejbližším okamžiku vtrhnou dovnitř.

"Zmiz odsud, chlapče, zadním vchodem!" Cloud Maker ti pokynul, abys zmizel a zvedl se, aby přešel ke dveřím. "Spadla klec!" zařval, když se opile motal ke vchodu do hostince. Odhodil svůj džbán na zem a místo něj popadl nůž, který ležel nedaleko, právě ve chvíli, když dva Giakové rozrazili dveře.

Víc než tucet jich pak vtrhlo dovnitř. Jakmile spatřili Cloud Makera ohánějícího se nožem, okamžitě se na něj vrhli, ale i když byl opilý, lehce dva z nich srazil k zemi hned první ranou. Vidíš, že už není času nazbyt, a proto rychle posbíráš své věci a rozběhneš se dozadu. Než tam ale stihneš doběhnout, dveře se rozpadnou a dva Giakové se snaží dostat do zadní haly.

Jestliže ovládáš kouzlo Síť nebo Čarodějnictví, jdi na 2.
Jestliže ovládáš kouzlo Omámení nebo magii Okouzlení, jdi na 3.
Pokud neovládáš ani jedno z předchozích, jdi na 4.


2

Nepostřehnutelným pohybem rukou ty dva chytíš, svážeš jejich ruce a nohy magií tak, že se nemohou pohnout a pak je ještě celé obtočíš provazem svých kouzel, která jsou tvým dědictvím. Proběhneš okolo nich, rychle opustíš hostinec a ocitneš se v tmavých uličkách Ragadornu. Pokud jsi Shiantský čaroděj, použití tohohle kouzla tě stálo 3 body SÍLY VŮLE.
Pokračuj
5.


3

Pohybem svých rukou rychle uvězníš mysli těch dvou do čar svých kouzel, takže jejich tupé mozky nemohou najednou přijít na to, proč tu vlastně jsou a kdo nebo co jsi ty. Zatímco jsou zmatení, rychle je obejdeš, opustíš hostinec a vyběhneš do temných uliček Ragadornu. Pokud jsi Shiantský čaroděj, použití tvé schopnosti tě stálo 1 bod SÍLY VŮLE.
Pokračuj
5.


4

Nemáš jinou možnost, než se s Giaky utkat v souboji. Jdou na tebe po jednom, skrze úzké hrany dveří.

1. Giak: UB 10, KB 9
2. Giak: UB 9, KB 7

Pokud přežiješ, jdi na 5.


5

Ulice Ragadornu jsou prázdné a nenabízí ti mnoho možností, kam se ukrýt před mnoha skupinkami Giaků, které teď pospíchají ulicemi tvým směrem. Náhle se za tebou ozve strašlivý výbuch a když se otočíš, vidíš, jak Severní hvězda exploduje v obrovském oblaku purpurového ohně. Výkřiky, které se zevnitř ozývají, tě ujišťují v tom, že se na místě, které bývalo tvým domovem, teď nedějí zrovna pěkné věci. Už není cesty zpět, zřejmě už asi někdo ví, kým a čím jsi.

Běžíš a hojně využíváš chvil nepozornosti nepřátelských hlídek, a tak se ti daří se Giakům vyhýbat až skoro na samotný okraj Ragadornu. Po chvíli zjistíš, že máš hlad a musíš se najíst (škrtni si jednu porci Jídla) jinak ztratíš 3 KB (Lov je ti tady k ničemu, protože Ragadorn leží uprostřed Pustiny).

Zanedlouho dojdeš až k řece Dorn, která rozděluje město na dvě části. Jestliže ovládáš kouzlo Obnovení, můžeš ho použít tady, aby sis obnovil 5 KB, pokud jsi cestou nějaké ztratil. Když ujdeš další kus cesty, najednou si uvědomíš podivný zvuk mávání křídel kdesi nahoře, nad tvou hlavou, který jsi slyšel již předtím, ale nepřikládal jsi mu žádný význam. S úlekem zjišťuješ, že ačkoliv se ti úspěšně dařilo se vyhýbat hlídkám na zemi, tví nepřátelé tě zatím sledovali ze vzduchu a věděli tak o každém tvém pohybu. Nad tebou se vznáší tři Kraani, každý řízený dvěma Giaky, kteří teď hledí dolů na tebe.

Ve strachu se ohlédneš zpět a víš, že teď máš jen několik sekund, aby ses rozhodl, jakým způsobem se dostaneš do bezpečí. Můžeš se schovat v budově buď nalevo nebo napravo.

Pokud ovládáš kouzlo Vyciť zlo nebo Kai disciplínu Šestý smysl, jdi na 7.
Jinak, pokud se rozhodneš pro budovu po tvé levé ruce, jdi na 6.
Pokud se rozhodneš pro budovu vpravo, jdi na 8.


6

Vejdeš do dveří a následně dům rychle opustíš skrze malý výklenek vzadu a zmizíš tak svým nepřátelům, kteří tě tak neúnavně pronásledují, z očí. Zadním vchodem vejdeš do další budovy a pak ještě do další, dokud si nejsi stoprocentně jistý, že jsi své pronásledovatele setřásl. Pozorně posloucháš, jestli zaslechneš nějaký pohyb a čekáš, abys zjistil, jestli na tebe někteří nepřátelé nečekají venku. Když nic neslyšíš, konečně si oddychneš a odpočineš si alespoň na několik minut předtím, než budeš pokračovat ve svém útěku z Ragadornu.

V rohu místnosti zahlédneš kompletní Drakkarské brnění. Příliš se ti nelíbí představa, že bys jej použil jako převlek, ale po zvážení všech okolností se rozhodneš, že si ho raději oblékneš, než abys strávil zbytek svého života s hlavou nabodnutou na špičce giakského kopí. Rychle dokončíš svoje přestrojení (není nutné si ho zapisovat do svého deníku) a znovu vykročíš do ulic města.
Pokračuj
9.


7

Tvé smysly tě varují, že nebezpečí, zlo, něco temného a ohavného leží za dveřmi napravo. Je to něco, co by snad nemělo ani existovat, co narušuje rovnováhu přírody, možná nějaká nestvůra, která na tebe čeká ve stínech.

Jestli poslechneš své smysly a půjdeš raději ke dveřím nalevo, jdi na 6.
Pokud ale chceš zjistit, co na tebe za dveřmi napravo čeká, jdi na 8.


8

Bez zaváhání přistoupíš ke dveřím, rozrazíš dřevo, jako by to byly jen třísky a zastavíš se až o hrudník Drakkara, schovaného za nimi. Cítíš jeho hnilobný dech tak blízko svého obličeje, až se ti z něj zvedá žaludek a pln strachu zíráš na jeho masku smrti. Před tebou teď nestojí žádný hloupý Giak, ale plně vyzbrojený a vytrénovaný válečník, připravený bojovat a žíznící po tvé krvi. Jeho tvář je nerozpoznatelná, schovaná za plnou helmou, doplněnou zepředu ohavnou maskou smrti. Jeho plátová zbroj se nepatrně leskne v šerém světle, takže to vypadá, jako by jeho brnění mělo lehký načervenalý nádech.

Když tasí dlouhý používaný meč, vydá hluboký škodolibý zvuk. Na tvé tváři je vidět zřejmé zděšení, stejně jako je zřejmá tvá nezkušenost v umění boje. Vypadá to, že si tě vychutná a zabije tak dalšího nevinného pro slávu jeho temných pánů. S potěšením se rozmáchne svým mečem.

Drakkar: UB 15, KB 14

Pokud se ti ho podaří porazit, můžeš použít jeho brnění jako převleku (nemusíš ho psát do svého deníku) a pak pokračuj 9.


9

Náhodně se přidáváš ke skupinkám Giaků, abys mohl předstírat, že cestuješ s nimi a pokračuješ na východ, stále na východ směrem k Durenoru, poslední výspě svobody. Giakové nejsou dost chytří na to, aby tě podezřívali, že nejsi tím, čím se zdáš být a přijímají tvé tiché chování a neochotu mluvit s nimi jako povýšený zvyk, jakým se k nim chovají všichni Drakkarimové.

Přesto se v blízkosti svých společníků cítíš jaksi nesvůj a jsi rád, že se ti je podaří setřást, když se ocitneš blízko okraje hor. Odtud už to nebude tak jednoduché, protože jen Tarnalin je stále otevřený, aby umožnil komukoli přístup do Hammerdalu, ale je to cesta zatarasená nespočetně mnoha vojáky obou stran.

Po odloučení od svých společníků přísaháš, že se skrze tunel dostaneš, aby Cloud Makerova obět nebyla zbytečná a že za každou cenu najdeš cestu do města Hammerdal.
Pokračuj
10.


10

Když hledíš na impozantní bílé vršky hor, které obklopují hlavní město Durenoru, najednou zaváháš, jestli se ti nakonec vůbec podaří najít nějaký způsob, jak tyhle vrcholky hor zdolat. Zmítají tebou pochyby a čím více o tom přemýšlíš, tím více se ti to zdá nemožné. Jak jen můžeš doufat, že se dostaneš přes obranu tohohle posledního svobodného místa na světě, když ani celé armády Temného pána Slutara nezaznamenaly žádný pokrok za uplynulých 15 let?

Vzdáváš se prozatím dlouhého hledání způsobu, jak dokončit úkol, kterým tě pověřil tvůj učitel, protože víš, že to možná bude ještě velmi dlouho trvat, než ho budeš schopen dokončit. Stále s nadějí v srdci a s vírou v bohy tam nahoře se najednou cítíš úplně vyrovnaný, jako kdyby ti požehnal sám velký bůh Kai. Víš, že před tebou leží dlouhá cesta, která čeká jen na to, až se po ní vydáš a jediné, co musíš udělat, je vykročit tím správným směrem. Abys zjistil, jaké překážky ti tahle cesta do útočiště v horách připraví, pokračuj svá dobrodružství dalším z krátkých příběhů Sky Hawkových dobrodružství, který má název:

Naděje z Hammerdalu

* Všechny předměty, které budeš moci během svého putování sebrat, budou označeny tučně a bude to u nich výslovně řečeno.

NAHORU
Copyright © Michigan 2004. All rights reserved.   Lone Wolf © TM Joe Dever 1984-2004.
Legends of Lone Wolf © John Grant and Joe Dever 1988-2004.