Lone Wolf Logo Lone Wolf - Dobrodružství

Dobrodružství

Dobrodružství

Předchozí

Deník postavy

k10

Zpět do Menu

 

V nejtemnější hodiněMapa


1

Probouzíš se z bezvědomí a otvíráš oči, ale vidíš jen tmu. Obklopuje tě, svírá tě, dusí tě jako neproniknutelný plášť, který kryje tvůj zrak. Tvé smysly ti říkají, že tu nejsi sám, že jsou tu ještě další, kteří s tebou sdílejí tento podivný závoj. Ruce máš svázané za zády dohromady se svými chodidly a je až s podivem, že v ústech nemáš roubík a můžeš tak volně dýchat. Což se po chvíli nezdá až tak dobré, protože i vzduch je tu jiný, až nechutně zlý a při každém nadechnutí se ti z něj zvedá žaludek. Zdá se ti, že každým okamžikem musíš zemřít na nedostatek kyslíku, ale vždycky je ho tu dost na to, aby tě udržel při smyslech a to je v tuhle chvíli hlavní.

"A řekl Budiž světlo a bylo tu světlo, ale bylo to světlo, které se zrodilo uvnitř temnoty, světlo stvořené zlem okolo nás, světlo z černého Naarova srdce." zasyčí odporný skřípavý hlas, který ti téměř rozdrásá nervy pocitem úzkosti. Světlo měsíce na chvíli skulinou osvětlí něco, co vypadá jako obrovský stan. Nepříliš daleko od sebe zahlédneš na trůnu sedící oporné stvoření tak evidentně strašné a zlé, že tě to téměř přivádí k šílenství. Jen stěží se ti podaří zachovat chladnou hlavu a zatínáš zuby, abys vůbec vydržel jeho děsivou přítomnost. Dojde ti, že tohle není jen tak nějaký obyčejný stan, patří totiž jednomu z Temných pánů, jedné z nejmocnějších bytostí na světě.

Dva drakkarští velitelé stojí opodál. "Pokloň se jeho eminenci, Temnému pánovi Chlanzorovi." zavrčí ten nalevo stojící, přistoupí k tobě a surově zaboří tvou hlavu do písku před tebou.

Chlanzor sevře ruku a Drakkar ztuhne. Vzápětí se s řevem zkroutí, z úst mu vytryskne pramen krve a jeho oči se nevidomě snaží pohlédnout někam, kde již je jen smrt. "Omluv jeho způsoby," promluví Temný pán a vzápětí ti dojde, že za jeho slovy stojí nějaký požadavek. Temní páni se takhle normálně nechovají, zvlášť ne ke svým nepřátelům.

"Zajímalo by mě, jak se takovému Sommlendingovi jako jsi ty s takovými zjevnými sommlendinskými schopnostmi vůbec podařilo přežít." Chlanzor pozvedne jeden prst zakončený nechutným dlouhým drápem. "Ne, mě neoklameš, i když ostatní možná ano. Cítím v tobě schopnosti vlastní rytířům Kai nebo možná ještě mocnější, ale zábavné na tom je, že jsem se domníval, že jsme se vás kdysi všech zbavili. Jsi ještě příliš mladý na to, aby sis to mohl pamatovat, a proto zde vyvstává otázka, jak jsi se sem dostal. To že jsi tu znamená, že vás musí být víc, někdo tě musel vychovat, učit a vycvičit v rytíře Kai nebo v co vlastně jsi a kde je jeden, jsou pravděpodobně i další." a záměrně na tebe pohlédne, jakoby si srovnával myšlenky v hlavě. Jeho pohled je téměř k nevydržení. "A ty zbraně, tak nebezpečné a smrtící, ty jsi dozajista nenašel někde v trávě pohozené. Ne, něco nám stále uniká, pravděpodobně jsi je dostal od nějaké sekty Sommlendingů, kterou jsme přehlédli."

"No ovšem - tyhle pohraniční šarvátky jsou jistě dílem rytířů Kai, kteří se tak snaží vyvolat vnitřní rozepře, abychom se soustředili na své malicherné konflikty a války a ignorovali nebezpečí, které se zvyšuje každým dnem, když ten nechutný zeleno oděný potěr shromažďuje všechny své síly, aby znovu proti nám povstal." Srdce se ti zachvěje, když si uvědomíš, jak moc je Temný pán blízko pravdě, mnohem víc, než ses odvážil pomyslet. Je mnohem inteligentnější než jsi čekal a jestli bude mít příležitost na základě svých úvah jednat, je celý váš plán odsouzen k neúspěchu. Přesto se ale zdá, že se jeho myšlenky pozvolna ubírají jiným směrem, který ho od úvah, kdo vlastně jsi, odvádějí stále dále a dále…

Rozhlédneš se okolo a všimneš si, že Dalen je tu také, ale Galen a Viveka tu chybí. Dalen leží zhroucený u hlavní podpěry, která drží stan a vypadá zbitý a zmlácený natolik, že se jen probudí. "Hledáš své přátele?", zeptá se tě Chlanzor chladně. "Můžu tě ujistit, že pokud nejsou tu, tak jsou dozajista mrtví, jedním z rytířů, který byl příliš nepoddajný, jsme dnes ráno nakrmili jednoho z našich Kraanů. Nedoporučoval bych ti teď ale projevovat nějaké známky zlosti, následky by pro tebe mohly být nanejvýš… nepříjemné."

Chlanzor se ještě jednou vrátí ke své myšlence o skryté armádě rytířů Kai. "Takže, má nabídka - jsem ochotný ti dát svobodu - víš že k tomu celou dobu mířím. Jsi tak mladý a máš celý svůj život před sebou. Je tolik věcí, které na tebe život chystá - takže by bylo nerozumné ho ukončit v počátku. Může být ušetřen, získáš pak moc a vládu nad nějakým královstvím, stejně jako Vonotar, věrný a užitečný to služebník tvé vlastní ras, jediné co pro to musíš udělat je prozradit nám místo, kde se ukrývají ti, co kteří ti dávají rozkazy. Pomysli, co jim dlužíš, jaký jiný svět jsi poznal než ten, kterému vládneme my a jak krásné by to bylo si užívat jeho nádheru a lesk místo věčné špíny a utrpení… vím, že tvůj řád trpěl, když se snažil před námi skrývat."

Předtím, než si stihneš znechuceně na jeho nabídku odplivnout jeho směrem, pozvedne ruku. "Popřemýšlej o tom, než zbrkle odmítneš, mladý rytíři, v té nabídce může být i něco, co podnítí tvůj zájem, proto nezahazuj příležitost tak rychle, zvlášť, pokud ti je nabízena jedním z Temných pánů, o kterých je známo, že neznají slitování. Svou milosrdnost ti nabídnu pouze jednou, než tě podrobím hrůzám Temnoty." S těmi slovy Chlanzor opustí stan.

Jsi-li jsi Sky Hawk, jdi na 2.
Pokud ne, pokračuj 3.

2

Naplní tě pocit marnosti. Schoulíš se do svého zeleného pláště Kai a přemýšlíš o svých emocích, které se teď derou na povrch. Pomyšlení na to, že by Viveka zemřela v tobě zanechává hluboko uvnitř zvláštní prázdnotu. Přestože je dost stará na to, že by mohla být tvou matkou, tvé pocity k ní se ubírají spíše jiným směrem. Jakoby jste vy dva byli spojení, možná někde v jiné dimenzi, jakoby pro tebe byla starší sestrou, matkou, možná i manželkou nebo milovanou osobou… Víš, že nic z toho nemůže být pravda a přesto se cítíš zmatený těmi pocity, které tě pohlcují, tou velkou a rostoucí náklonností k této dámě

Pokračuj 3.

3

Najednou ucítíš pohyb za svými zády. Otočíš se a spatříš Viveku, která když vidí tvůj šokovaný výraz, tak mrkne. "Myslel jsem, že jsi mrtvá!" vykřikneš.

"Myslel jsi špatně." zabrblá a jme se rozvazovat provazy, které tě svazují. Když se ohlédneš víc, všimneš si Dalena, také zbaveného pout, jak se nejistě drží na nohou opodál.

"Co ti tak trvalo?" zeptáš se.

Viveka se zatváří uraženě. "Jako kdybys to nevěděl. Ještě před chvílí tu byl Temný pán, jestli si nepamatuješ a já rozhodně nehodlám spáchat sebevraždu. Ale ten jeho proslov jsem slyšela - musíme ho zastavit - nejlépe brzy a ty jsi jediný, kdo je toho schopen."

Chceš tu zůstat a promluvit si s ní, ale ruka položená na tvé rameno a jasný příkaz, "Jdi." ti říká, že teď na to není ta správná doba. Otočíš se a vyběhneš směrem, kterým Temný pán odešel.

Rozhlédneš se a stan, kam máš namířeno, spatříš během chvilky - stojí hned vedle toho, kde jste byli zajati. Dostat se dovnitř nebude problém. Je o hodně větší než ten předchozí - vchod je otevřen dokořán a nevidíš žádné stráže, které by ti bránily vejít dovnitř. Stan je rozdělen na dvě části.

Pokud chceš prohledat přední část než vejdeš do zadní, jdi na 4.
Pokud chceš vejít do zadní části hned, otoč 5.

4

Při prohledávání si všimneš šípu visícího na oblouku energie, pod nímž leží otevřená kniha popisující jeho účel. Vypadá to, že je to Zejar-Dulaga, speciální šíp, který má schopnost a sílu zabít dokonce i Temného pána, ale jeho temné využití je teď úplně jiné. Je vyráběn ve velkém množství za účelem vytvoření efektivního způsobu, jak prorazit magii ochraňující Starší Magi v Dessi. Kniha dál předpokládá, že pokud těchto zbraní bude vyrobeno dostatečné množství, magické štíty Starších Magi takový nápor nevydrží a ovládnutí Dessi bude konečně na dosah. Tento předmět se ti může hodit. Jestli si chceš Zejar-Dulagův šíp vzít s sebou, zapiš si ho mezi Zvláštní předměty. Vedle něj leží Luk, který si můžeš vzít jako zbraň.

Objevíš i Elixír Laumspuru (položka v Batohu, obnoví 4 KB, když ho vypiješ) a Jed hřitovního kvítí (položka v Batohu).
Vezmeš si, co uznáš za vhodné a pak jdeš na
5.

5

Když vejdeš dovnitř, Chlanzor na tebe v šoku pohlédne, neschopný pochopit, jak se ti podařilo se osvobodit uprostřed nepřátelského tábora. Hrozivě zavrčí a odněkud vytáhne kopí, jehož konec je obklopen temnotou. "Budiž tedy, svou možnost volby jsi promarnil, nyní pocítíš důsledky."
S těmi slovy se na tebe vrhne.

Vlastníš-li oboje - luk i Zejar-Dulagův šíp, jdi na 6.
Pokud tyto věci nemáš nebo je nechceš použít a vlastníš buď Sommerswerd nebo Hůl Slunce, jdi na 9.
Nemáš-li ani jedno z předchozích, jdi na 8.

6

Napínáš luk, zakládáš šíp a dodáváš si odvahy. Na tohle máš jen jeden pokus. Jestli mineš, může to znamenat i tvůj konec, protože v tak malém prostoru nebudeš mít dostatek času na to, abys tasil zbraň.
Hoď 1k10. Pokud vládneš dovedností Ovládání zbraně - luk, můžeš přičíst 2 k číslu, které ti padlo.

0-6 Jdi na 7
7-11 Jdi na 10

7

Šíp mine svůj cíl. Než stihneš zareagovat, dostane se Chlanzor až k tobě a s nevídanou zběsilostí trhá, cupuje a ničí poslední naději Sommerlundu i Magnamundu na odvrácení vzestupu Zla v tomto světě.
Tvá úloha a život zde končí.

8

S odhodlaným postojem se utkáš s Temným pánem, ale jakkoliv bojuješ dobře a statečně, jakkoli jsi silný, nedaří se ti ho zranit a tvé útoky jsou odráženy stejně rychle jako kapky deště dopadají na zem. Bez možnosti Temného pána nějak zranit jsi rychle přemožen a zničen, za sebou necháváš jen beznadějnou prohru Magnamundu, Kai a Ishir. Tvůj život a úkol tady tragicky končí.

9

Jsi připraven se Temnému pánovi postavit a tasíš svou zbraň, ale naneštěstí je venku noc a moc Slunce není tak silná, jak bys potřeboval. Nevyšlehne žádný spalující paprsek, který by Temného pána zničil a jestli má být poražen, bude to v souboji jeden na jednoho.

Chlanzorovy oči se mírně rozšíří, když si uvědomí, že zbraň, kterou držíš ve svých rukou, je ho schopna zničit. "Tak teď už je jasné, co se skutečně stalo s naším bratrem Slutarem." zavrčí a zaváhá, ale jen na chviličku.
Vytáhne svou vlastní temnou zbraň a zaútočí.

Temný pán Chlanzor: UB 30, KB 48

Pokud Pána Temnoty porazíš, jdi na 10.

10

Chlanzor se naposledy nadechne a děsivý výkřik smrti vyletí z jeho úst. Vzápětí se jeho tělo před tvýma očima začne rozpadat, až nakonec úplně zmizí v nicotě, odkud původně vzešlo. Hlavou ti proletí myšlenka, že je nejvyšší čas na útěk a v rychlosti vyběhneš ze stanu. Venku řádí nepopsatelný chaos, smrt Temného pána vnesla mezi jeho jednotky zmatek. S Vivekou a Dalenem po boku vyběhnete do noci a nepřátelské ležení necháte daleko za sebou zaplavené mořem povyku.

S Chlanzorovou smrtí jsou ostatní Temní páni přesvědčeni, že to byl Vashna, kdo jí způsobil a válka mezi dávnými spojenci se rozpoutá co nevidět. Ne všechno jde ale tak hladce, protože někteří svou věrnost původnímu Nejvyššímu Temnému pánovi nezradí a teď spekulují, jak by ze všech těch změn mohli těžit.

V Holmgardu znovu zavládne mír, když Durenor znovu obnoví své ztracené dávné hranice a rozšíří je i dál než předtím. Ty teď zahrnují nejen části Pustiny a jižní země, jako je například Cloeasie, ale i například Severní Vassagonii. Stará spojenectví s Dessi jsou znovu navázána, stejně jako kontakty s Borem, Lunarlií, Siyenem a Rezovií.

Po návratu zpět a díky Chlanzorově smrti dosáhneš hodnosti Kai Mistra (nebo Pomocníka Mistra, jsi-li kouzelník, či jen prostě získáš další vědomosti), po které jsi tolik toužil, ale stále máš ještě daleko k mocným vědomostem, které tví předci ovládali. Amulet Trojcípé hvězdy, který se ti houpe na krku a celou dobu tě vede správným směrem, teď nepatrně září a ty víš, že je jen otázkou času, než se objeví nová výzva, která znovu prověří tvé schopnosti. Temní páni nebudou zaměstnáni svou válkou navždy a jakmile s ní skončí, znovu zaprahnou po pomstě a dobývání. Ale až se tak stane, už nebudeš stát a nečinně přihlížet tomu, jak postupují a ničí tak poslední svobodné národy tohoto světa. Na vlastní kůži poznají, že jejich útokům se bránit umíš a že uděláš vše pro to, abys je zatlačil zpět tam odkud přišli. Ale to už je jiný příběh, příběh, který nalezneš v dalším dobrodružstvím z alternativní dimenze světa Lone Wolfa, který má název:

Den Temnoty

NAHORU
Copyright © Michigan 2005. All rights reserved.   Lone Wolf © TM Joe Dever 1984-2005.
Legends of Lone Wolf © John Grant and Joe Dever 1988-2005.